סוטרת צ'נקי [ג']

מה עוד אמר הבודהה | חלק א' | חלק ב' | חלק ג'

המשך:

"גוטמה, באיזו דרך שומרים את האמת? כיצד אדם שומר את האמת? אנו שואלים את גוטמה המכובד בעניין שמירת האמת."

"בהארדוואג'ה, אם לאדם יש אמונה והוא אומר 'זוהי אמונתי', אך אינו מגיע למסקנה מוחלטת, 'זוהי בלבד היא האמת, כל דבר אחר הוא טעות.' אז אדם זה שומר אמת. בהארדוואג'ה, כך שומרים את האמת; זוהי הדרך לאדם לשמור את האמת; כך אנו מצהירים שהיא הדרך לשמור את האמת. אך בכך עדיין אין התעוררות אל האמת. בהארדוואג'ה, גם אם משהו מוצא חן … גם משהו התקבל במסירה על-פה … גם אם משהו נבחן בדקדוק בהתאם לנסיבות … גם אם משהו מתקבל לאחר חקירה מעמיקה, כל עוד האדם לא מגיע למסקנה מוחלטת 'זוהי בלבד היא האמת; כל דבר אחר הוא טעות' הוא שומר אמת. בהארדוואג'ה, כך שומרים את האמת; זוהי הדרך לאדם לשמור את האמת; כך אנו מצהירים שהיא הדרך לשמור את האמת. אך בכך אין עדיין התעוררות אל האמת.

"גוטמה, בדרך זו שומרים את האמת; כך אדם שומר אמת; כך אנו רואים ששומרים את האמת. אך, גוטמה, באיזו דרך נוצרת התעוררות אל האמת? כיצד נוצרת באדם התעוררות אל האמת? אנו שואלים את גוטמה המכובד אודות התעוררות אל האמת."

"בהארדוואג'ה, במקרה כזה נזיר שוהה בכפר או עיר מסויימים ותלוי באוכל נדבות; בעל בית או בן בעל בית פונים אל הנזיר הזה כדי לגלות אם יש [לנזיר הזה] שלושה מצבי תודעה: חמדנות, שנאה, ובורות. [בעל הבית חושב לעצמו:] "האם יש לנזיר המכובד הזה מצבי תודעה שבבסיסם חמדנות אשר עלולים לגרום לאדם, אשר תודעתו מלאה חמדנות, לומר 'אני יודע' למרות שאינו יודע, ולומר 'אני רואה' למרות שאינו רואה ואשר יכולה לגרום לו להוביל אחרים אל תרגולים אשר יביאו נזק וסבל לטווח ארוך?" כאשר הוא חוקר את הנזיר ההוא בעל הבית מגיע להבנה זו: "אין לאדם המכובד הזה מצבי תודעה שבבסיסם חמדנות אשר עלולים לגרום לאדם, אשר תודעתו מלאה חמדנות לומר 'אני יודע' למרות שאינו יודע … ההתנהגויות הגופניות והמילוליות של האדם המכובד הזה הן כאלה של אדם חסר חמדנות. אכן, הדהמה שנלמדה על ידי המכובד הנה עמוקה, קשה לראייה, קשה להבנה, שלווה, נשגבת, מחוץ לתחום המחשבה, מעודנת, והיא ניתנת לידיעה מלאה רק על ידי החכם. אין זה אפשרי לאדם עם חמדנות ללמד כזו דהמה."

החוקר, לאחר שראה שהנזיר חופשי לגמרי מחמדנות, ממשיך לחקור הלאה באם יש לנזיר הזה מצבי תודעה שבבסיסם שנאה. [בעל הבית חושב:] "האם יש לנזיר המכובד הזה מצבי תודעה שבבסיסם שנאה אשר עלולים לגרום לאדם, אשר תודעתו מלאה שנאה, לומר 'אני יודע' למרות שאינו יודע, ולומר 'אני רואה' למרות שאינו רואה … ההתנהגויות הגופניות והמילוליות של האדם המכובד הזה הן כאלה של אדם חסר שנאה. אכן, הדהמה שנלמדה על ידי המכובד הנה עמוקה, קשה לראייה, קשה להבנה, שלווה, נשגבת, מחוץ לתחום המחשבה, מעודנת, והיא ניתנת לידיעה מלאה רק על ידי החכם. אין זה אפשרי לאדם עם שנאה ללמד כזו דהמה."

החוקר, לאחר שראה שהנזיר חופשי לגמרי משנאה, ממשיך לחקור הלאה באם יש לנזיר הזה מצבי תודעה שבבסיסם בורות. [בעל הבית חושב:] "האם יש לנזיר המכובד הזה מצבי תודעה שבבסיסם בורות אשר עלולים לגרום לאדם, אשר תודעתו מלאה בורות, לומר 'אני יודע' למרות שאינו יודע, ולומר 'אני רואה' למרות שאינו רואה … ההתנהגויות הגופניות והמילוליות של האדם המכובד הזה הן כאלה של אדם חסר בורות. אכן, הדהמה שנלמדה על ידי המכובד הנה עמוקה, קשה לראייה, קשה להבנה, שלווה, נשגבת, מחוץ לתחום המחשבה, מעודנת, והיא ניתנת לידיעה מלאה רק על ידי החכם. אין זה אפשרי לאדם עם בורות ללמד כזו דהמה."

כאשר החוקר רואה שהנזיר חופשי לגמרי מבורות, האמון שלו בנזיר מתבסס. עם הופעת האמון [במורה], אדם פונה [אל המורה]; לאחר שפנה [אל המורה], הוא נותן את דעתו אליו בכבוד; כך, לאחר שנתן את דעתו, הוא מקשיב בערנות [לדברי המורה]; לאחר שהקשיב בערנות, הוא שומע את הדהמה; לאחר ששמע את הדהמה, הוא זוכר אותה; לאחר שזכר אותה, הוא חוקר את המשמעות שלה; לאחר שהוא חוקר את המשמעות שלה, הוא [רואה] שהדהמה נכונה על פי הבנה אישית [שלו], מתעורר בו מרץ; כאשר מתעורר בו מרץ, יש לו יכולת; כשיש לו יכולת, הוא מודט, כשהוא מודט, הוא עושה מאמץ עילאי. כשהוא עושה מאמץ עילאי, אז בעזרת תודעה מכוונת היטב ובאינטנסיביות, הוא מגשים באמצעות הגוף את האמת העליונה ורואה אותה באופן חודר באמצעות חוכמה.
כך, בהארדוואג'ה, התעוררות אל האמת נוצרת; כך לאדם יש התעוררות אל האמת; זו הדרך שאנו מצהירים בה נוצרת התעוררות אל האמת. אך בזאת עדיין לא יכולה להיות השגה של האמת.

"גוטמה, בדרך זו יש התעוררות אל האמת; כך יש לאדם התעוררות אל האמת; כך אנו רואים התעוררות אל האמת. אך, הו גוטמה, באיזו דרך יש השגה של האמת? כיצד אדם משיג את האמת? אנו שואלים את גוטמה המכובד בעניין ההשגה של האמת."

"בהארדוואג'ה, באמצעות עיסוק מתמיד בטיפוח שקדני ותרגול חוזר ונשנה של הדברים האלה ממש משיגים את האמת. כך האמת מושגת; כך משיגים את האמת; כך אנו מצהירים שמגיעה ההשגה של האמת.

"גוטמה, בדרך זו משיגים את האמת; כך האמת מושגת; כך אנו רואים את ההשגה של האמת. גוטמה, איזה דבר מסייע במידה הרבה ביותר להשגת האמת? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הדבר המסייע במידה הרבה ביותר להשגת האמת."

"בהארדוואג'ה, מאמץ עילאי הוא גורם המסייע במידה רבה ביותר להשגת האמת. ללא מאמץ עילאי זה לא תיתכן השגה של האמת. רק בזכות מאמץ עילאי זה האמת מושגת. לכן, מאמץ עילאי מסייע במידה הרבה ביותר להשגת האמת."

"גוטמה, איזה דבר מסייע ביותר לעשיית מאמצים עילאיים? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר לעשיית מאמצים עילאיים."

"בהארדוואג'ה, מדיטציה היא דבר מסייע ביותר לעשיית מאמצים עילאיים. ללא מדיטציה, לא יתכנו מאמצים עילאיים. רק בזכות מדיטציה יתכנו מאמצים עילאיים. לכן, מדיטציה היא דבר מסייע ביותר לעשיית מאמצים עילאיים."

"גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר למדיטציה? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר מדיטציה."

"בהארדוואג'ה, יכולת היא דבר מסייע ביותר למדיטציה. ללא יכולת זו, לא תיתכן מדיטציה. רק בזכות היכולת תיתכן מדיטציה. לכן, יכולת היא דבר מסייע ביותר למדיטציה."

"גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר ליכולת? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר ליכולת."
"בהארדוואג'ה, מרץ. אם המרץ הזה לא מופיע, לא תיתכן יכולת. רק בזכות שהמרץ מופיע שהיכולת נוצרת. לכן, מרץ הוא דבר המסייע ביותר ליכולת."

"גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר להופעת המרץ? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר להופעת מרץ."

"בהארדוואג'ה, הראייה שהדהמה נכונה על פי הבנה אישית היא דבר מסייע ביותר להעלאת מרץ. ללא הראייה שהדהמה נכונה על פי הבנה אישית, לא תיתכן ההופעה של מרץ. רק בזכות הראייה שהדהמה נכונה על פי הבנה אישית שמרץ מופיע. לכן, הראייה שהדהמה נכונה על פי הבנה אישית היא דבר מסייע ביותר להופעת מרץ."

"גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר להבנה אישית של הדהמה? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר להבנה אישית של הדהמה."

"בהארדוואג'ה, חקירה של המשמעות היא הדבר המסייע ביותר להבנה אישית של הדהמה. ללא חקירה של המשמעות, לא תיתכן ראייה שהדהמה נכונה על פי הבנה אישית. רק בזכות חקירה של המשמעות יכולה להיות ראייה שהדהמה נכונה על פי הבנה אישית. לכן, חקירת המשמעות היא הדבר המסייע ביותר לראייה שהדהמה נכונה על פי הבנה אישית."

"גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר לחקירת המשמעות? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר לחקירת המשמעות." "בהארדוואג'ה, זכירת הדהמה היא דבר מסייע ביותר לחקירת המשמעות. ללא זכירת הדהמה, לא תיתכן חקירת המשמעות. רק בזכות זכירת הדהמה יכולה להיות חקירה של המשמעות. לכן, זכירת הדהמה היא דבר מסייע ביותר לחקירת המשמעות."

"גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר לזכירת הדהמה? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר לזכירת הדהמה."

"בהארדוואג'ה, שמיעה של הדהמה היא דבר מסייע ביותר לזכירתה. ללא שמיעה של הדהמה, לא יהיה ניתן לזכור אותה. רק בזכות שמיעה של הדהמה ניתן לזכור אותה. לכן, שמיעה של הדהמה היא דבר מסייע ביותר לזכירתה."
"גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר לשמיעה של הדהמה? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר לשמיעה של הדהמה."

"בהארדוואג'ה, האזנה ערנית היא דבר מסייע ביותר לשמיעה של הדהמה. ללא האזנה ערנית זו, לא תיתכן שמיעה של הדהמה. רק בזכות זה שיש האזנה ערנית הדהמה נשמעת. לכן, האזנה ערנית לדהמה היא דבר מסייע ביותר לשמיעה של הדהמה."

"גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר להאזנה ערנית? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר להאזנה ערנית."

"בהארדוואג'ה, נתינת הדעת בכבוד [למורה] היא דבר מסייע ביותר להאזנה ערנית. ללא נתינת הדעת בכבוד הזו, לא תיתכן האזנה ערנית. רק בזכות נתינת הדעת בכבוד יש האזנה ערנית. לכן, נתינת הדעת בכבוד היא דבר מסייע ביותר להאזנה ערנית."

"גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר לנתינת הדעת בכבוד? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר לנתינת הדעת בכבוד."

"בהארדוואג'ה, פנייה [אל המורה] היא דבר מסייע ביותר לנתינת הדעת בכבוד. ללא פנייה, לא תיתכן נתינת הדעת בכבוד. רק בזכות פנייה יש נתינת דעת בכבוד. לכן, פנייה היא דבר מסייע ביותר לנתינת הדעת בכבוד."

"גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר לפנייה? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר לפנייה." "בהארדוואג'ה, אמון [במורה] הוא דבר מסייע ביותר לפנייה. ללא אמון, לא תיתכן פנייה. רק בזכות האמון יש פנייה. לכן, אמון הוא דבר מסייע ביותר לפנייה."

"שאלנו את המכובד גוטמה אודות שמירת האמת, והמכובד גוטמה השיב לנו אודות שמירת האמת. אנו מרוצים ומסופקים מתשובה זו. אנו מוקסמים ממנה. שאלנו את המכובד גוטמה אודות התעוררות אל האמת, והמכובד גוטמה השיב לנו אודות התעוררות אל האמת. אנו מרוצים ומסופקים מתשובה זו. אנו מוקסמים ממנה. שאלנו את המכובד גוטמה אודות השגה של האמת, והמכובד גוטמה השיב לנו אודות השגה של האמת. אנו מרוצים ומסופקים מתשובה זו. אנו מוקסמים ממנה. שאלנו את המכובד גוטמה אודות הגורם המסייע ביותר להשגת האמת, והמכובד גוטמה השיב לנו אודות הגורם המסייע ביותר להשגת האמת. אנו מרוצים ומסופקים מתשובה זו. אנו מוקסמים ממנה.

"לכל שאלה ששאלנו, המכובד גוטמה נתן תשובה ואנו מרוצים ומסופקים מתשובה זו. אנו מוקסמים ממנה.
"גוטמה, קודם היתה לנו הדעה: 'כיצד הפרושים גלוחי הראש, הפשוטים, השחומים האלו שנולדו מכפות רגלי הברהמה יודעים משהו על הדהמה? אכן, המכובד גוטמה גרם לנו לפתח הערצה לפרושים אמיתיים מבין הפרושים, הערכה לפרושים האמיתיים מבין הפרושים וגרם לנו להיות יראי כבוד כלפי הפרושים האמיתיים מבין הפרושים.

"מעולה! אדון נכבד, מעולה! הדהמה הובהרה בדרכים רבות על ידי המכובד גוטמה כאילו מה שהונח הפוך יושר, כאילו מה שהוסתר נחשף, כאילו הוצגה הדרך הנכונה למי שאבד, כאילו הודלקה מנורה בעלטה כך שבעלי ראיה יוכלו לראות צורות. אני לוקח מחסה בבודהה, אני לוקח מחסה בדהמה, אני לוקח מחסה בסנגהה. יזכור נא אותי המבורך כתלמידו, בעל-בית שלוקח מחסה בו מעתה ועד סוף חייו.

- - - – - – - – - – - – - – - – -

ניתן לקבל עדכונים בדואר אלקטרוני על רשימות חדשות באתר. להרשמה לחצו כאן.

סגור לפרסום תגובות והשארת עקבות.

תגובות

 • תומר   ביום 24 בפברואר 2007 בשעה 19:59

  אבל תגיד, מה פירוש המשפט הזה? אני שואל את המכובד אסף בעניין הפירוש של המשפט הזה:

  "כשהוא עושה מאמץ עילאי, אז בעזרת תודעה מכוונת היטב ובאינטנסיביות, הוא מגשים באמצעות הגוף את האמת העליונה ורואה אותה באופן חודר באמצעות חוכמה."

  כלומר, מה זאת אומרת "באמצעות הגוף"? אני שואל את המכובד אסף מה זאת אומרת "באמצעות הגוף"???

 • אסף פדרמן   ביום 24 בפברואר 2007 בשעה 21:28

  לא יודע.
  אני יכול לגייס קצת סכולסטיקה בשביל לנסות להסביר אבל אין לי תשובה מהמותן. הסכולסטיקה תלך בכיוון הבא: המילה קאיה לא מתיחסת רק לגוף הפיסי אלא לאספקטים נוספים בחוויה. בנוסף, יכול להיות שזה נועד להדגיש שיש הארה בחיים האלה (בגוף הזה) ולא אחרי המוות או בעולם הרוחות או משהו כזה. אבל באמת זו שאלה טובה ואני לא יודע תשובה.
  אולי קרן יודעת משהו על זה.

 • אסף פדרמן   ביום 24 בפברואר 2007 בשעה 21:29

  אנחנו מוקסמים מהשאלה, אנחנו מרוצים מהשאלה ששאל המכובד תומר.

 • יונתן   ביום 25 בפברואר 2007 בשעה 01:38

  במאמץ עילאי
  תוך איזון מקסימלי של התודעה
  ותוך חיבור מקסימלי להוויה

  הגוף אחד עם הדהמה, עם הזרימה
  ובמבט המזוכך מעצמיות משתקפת האמת

 • יונתן   ביום 25 בפברואר 2007 בשעה 17:59

  טענה אמיתית שיכולה להבחין בין הגוף שלנו לשאר החומרים החיים והמתים

 • יונתן   ביום 26 בפברואר 2007 בשעה 02:16

  יו..
  איזה רעים אתם
  מה ?
  תרבות השיחה שלי לא ראוייה בעיניכם?

 • אסף פדרמן   ביום 26 בפברואר 2007 בשעה 13:36

  טוב שחזרת. כבר קצת דאגתי לך.

 • יונתן   ביום 26 בפברואר 2007 בשעה 17:14

  נו טוב.
  כנראה שבסופו של דבר אין פה עניין.
  זה סתם היה בראש שלי.

 • מירי פליישר   ביום 27 בפברואר 2007 בשעה 18:24

  קטונתי מכובדי
  וטוב לי בקטנותי לעומתכם
  האם אני קוראת כאן תורה יחסית המבוססת על החווייה האישית של מי שלומד מהמורה אבל גם מקשיב לעצמו?שכן אז תהיה הבנתו יחסית ואם כך אוי למילה הלא קדושה פוסט מודרניסטית?
  האם תורתו של הבודהה השפיעה על הפוסט מודרניזם או הרלטיביזם במערב?
  ותודה

 • Michael Bergman   ביום 28 בפברואר 2007 בשעה 08:01

  Thanks Asaf

  Great Sutra אנו מוקסמים ממנה

  7th paragraph from top, 3rd line from bottom: התעוררות אל אל האמת נוצרת

  Does it mean 'waking to the God
  of truth…' – or is the word אל doubled by
  mistake? First option seems a bit odd

  And קטונתי indeed, so bear with me: Re הגוף in the sentence before that – since the text debates the nature of the relative & absolute truth, that is, the practice necessary for a truth which
  is 'kept real' by virtue of doubt, and the practice necessary for a truth which is
  woken-up to, maybe the point is the usage of the body, which is temporary and relative in its existence, to achieve that state of awakening which is beyond the physical (as in Dharmakaya)? Hence
  מגשים באמצעות הגוף את האמת העליונה
  The verb is to manifest, to make accessible

  Hmmm, I hope all these Hebrew and English salad won't get warbled

 • Michael Bergman   ביום 28 בפברואר 2007 בשעה 08:05

  I'll try it with Heblish

  Thanks Asaf

  Great Sutra אנו מוקסמים ממנה

  7th paragraph from top, 3rd line from bottom: התעוררות אל אל האמת נוצרת

  Does it mean 'waking to the God of truth…' – or is the word 'EL' doubled by mistake? First option seems a bit odd

  And 'katonty' indeed, so bear with
  me: Re 'haguf' in the sentence
  before – since the text debates the nature of the relative & absolute
  truth, that is, the practice necessary for a truth which is 'kept real' by virtue of doubt, and the practice necessary for a truth which is woken-up to, maybe the point is the usage of the body, which is temporary and relative in its
  existence, to achieve that state of awakening which is beyond the physical (as in Dharmakaya)? Hence
  מגשים באמצעות הגוף את האמת העליונה
  The verb is to manifest, to make accessible

 • אסף פדרמן   ביום 28 בפברואר 2007 בשעה 17:47

  תודה על חדות העין – תוקן מיד (לא, זה לא "אל" כמו "אלוהים" זה סתם שגיאת הקלדה)

 • מירי פליישר   ביום 4 במרץ 2007 בשעה 22:23

  לא שווה התייחסות?
  סליחה
  ותודה

 • יונתן   ביום 5 במרץ 2007 בשעה 00:24

  הייתי מעדיף לתת כבוד, ליזום פנייה ולתת אמון ביותר דברים מלבד"[המורה]".י

 • גליה   ביום 5 במרץ 2007 בשעה 22:31

  הי אסף (ותומר). שאלה
  איזה מונח פאלי כאן תורגם למדיטציה?
  "גוטמה, איזה גורם מסייע ביותר למדיטציה? אנו שואלים את המכובד גוטמה בעניין הגורם המסייע ביותר מדיטציה."

 • אסף פדרמן   ביום 6 במרץ 2007 בשעה 13:08

  מירי,
  לא בדיוק "מקשיב לעצמו" ולא בדיוק "רלטיוויזם" אלא הסתמכות על הנסיון של האדם כתחליף לקבלה עיוורת של סמכות מהמורה. צריך להבין שהרקע לכך הוא מוסד ה"גורו" והסמכות של הטקסטים הקדושים. בניגוד לרלטיוויזם פוסט-מודרני בבודהיזם יש אמת ויש מטרה ויש דרך. בכל מקרה, לא ידוע לי על השפעה על הפוסט-מודרניזם

  גליה,
  לא זוכר מה שם העצם אבל אני בטוח שהוא נגזרת של הפועל
  tuleti
  שפרושו לבחון, לאמוד, לבדוק. בהקשר הזה (וזו הפרשנות המסורתית) מדובר על בחינה מדוקדקת של התופעות המנטליות. הפועל הזה מופיע מוקדם יותר בסוטה הזו בתאור של התרגול.

 • אסף פדרמן   ביום 6 במרץ 2007 בשעה 13:10

  בספר המודפס יש הערת שוליים על זה ועל דברים אחרים – עוד סיבה למה כדאי לבקש אותו משי שוורץ.

 • חף ة   ביום 20 במאי 2007 בשעה 16:16

  לתחושתי
  בדרכם המסורבלת הם בסך הכל מתכוונים להגיד שצריך לוגיקה

  ודרכם המסורבלת היא בדיוק ההיפך מכך

  האם זה בגלל שהממסד כבר כרסם באמת
  ?