הפיתרון לבעייה של התהוות מותנית

עכשיו עבר לכאן: http://federman.org/?p=66071

סגור לפרסום תגובות והשארת עקבות.